Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

1. Testületi ülés

Tájékoztató az 1. Testületi Ülésről

 

Tisztelt Fórumozók!

 

A 2011. július 26-án megtartott Képviselő Testületi ülésről szeretném Önöket tájékoztatni - a teljesség igénye nélkül.

 

Az ülés 15 órakor kezdődött, az új külsős bizottsági tagok – Csengődi Józsefné és dr. Révész Johanna – eskütételével. Nekik ezúton is gratulálok, munkájukhoz sok erőt, és jó egészséget kívánok. A testületi ülésen, a hivatalos résztvevőkön kívül jelen volt Egyed Rezső, Murányi Sándor, Szemerády Miklós és én, Magyar István.

 

Napirendi pontok elfogadása után külső hallgatóként szót kértem melyet a testület többsége meg is szavazott.

Hozzászólásomban visszautaltam az alakuló ülésen történtekre. Bejelentettem, hogy ezek után is minden esetben szót fogok kérni, amikor hazugságot, csúsztatást, az információk elhallgatását, vagy részinformációk közlését hallom, s akkor is szót fogok kérni, amikor nevemet vagy az általam képviselt szervezetet szóba hozzák, vagy utalnak rá. Mondandómban utaltam még a később tárgyalandó napirendi pontra, mely a rendeletek társadalmi egyeztetéséről szól. Hozzászólásomat rövid vita zárta, melyet dr. Tóth Lászlóval folytattam.

 

 1. a) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről

-         a kerékpárút nyomvonal kialakítása valószínűleg érinteni fogja a futballpályát (elképzelhető, ha más megoldás nem lesz csökkenni fog a pálya mérete)

-         a határátkelő felújítása folyamatban van, ide fog költözni a hivatal, az iskola tantermeinek felújítását hamarosan el kell kezdeni

-         a Salgótarjánnal közös határ kijelölés még nem történt meg, mert az Önkormányzatunk még nem fizetett. A vagyonmegosztási per fél évre el lett halasztva, mely ideig Salgótarján új megállapodás tervezetet dolgoz ki.

 

(Rövidebbre kell fognom, mert ez így nagyon hosszú lesz, soha nem érek a végére.)

 

1. b) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

-         jelentős pénzügyi változás nincs

-         az Erdei Iskola pályázat a kiíró részéről lezártnak tekinthető, kifizetések folyamatban vannak. Angyal képviselő úr kifogásolta a projekt menedzseri díjak kifizetését, annak ellenére, hogy a pályázat kiíró Ellenőrzési Osztálya rendben, lezártnak tekinti a projektet.

-         A pénzügyi bizottság feladatot kapott az Önkormányzat gazdálkodásába bevonható pénzek felkutatására, illetve a korábbi Önkormányzati gazdálkodás teljeskörű átvilágítására.

 

2. Javaslat a hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására

Egyhangúlag megalkotva.

 

3. Javaslat a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotására

    Egyeztetés formái:

            - általános egyeztetés; az önkormányzat honlapján lehet véleményezni a rendelet-tervezeteket (a véleményeket vagy figyelembe veszik, vagy nem)

            - közvetlen egyeztetés intézményekkel, szervezetekkel

A rendelet szerint nem kell egyeztetni a költségvetésről, helyi adókról és a költségvetés végrehajtásáról.

 

4. Javaslat a Kultúrház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

A kultúrház felújításánál tudni kell: a pályázati felhívásra az önkormányzat nem volt jogosult pályázat benyújtására, ezért az előző testület felkérte az iskolát, óvodát és a kultúrházat működtető Hibó Tamás Alapítványt a pályázat benyújtására. Az előző testület a projekt megvalósítása érdekében partnerséget vállat az alapítvánnyal.

A pályázat eddig ütemterv szerint haladt: időre be lett nyújtva a pályázat, időben elkészültek a kiviteli tervek, a projekt közbeszerzési eljárása is megtörtént. A projekt elérkezett a kiviteli szakaszába, de az önkormányzat egy hónap óta nem volt képes átadni a munkaterületet a kivitelező részére.

Az alapítvány a sok-sok szívességen kívül nem képes vállalni a felújítás finanszírozását. Erre az előző testületnek megalapozott tervei voltak, a mostaniaknak – a vita során derült ki – a hitelfelvételen kívül más ötletük nincs. Természetesen segítséget nem kérnek és nem fogadnak el.

A vita során jöttem rá, hogy egyes képviselők nem értik a COGITO ÁMK működését, és a pályázati projektek megvalósításának ütemeit. A Hibó Tamás Alapítványt nem partnerként, hanem ellenfélként kezelik. Ekkor kértem szót és kaptam is.

Megpróbáltam megvilágítani az önkormányzat és az alapítvány együttműködését nem csak a projekt, hanem az óvoda, az iskola és a kultúrház üzemeltetése kapcsán is. Elmondtam a testületi tagoknak, hogy a kultúrház felújítási projektben az előző testület milyen munkát, milyen ütemezésben végzett el. M. Szabó Gyula bonyolultnak ítélte a pályázatot és annak elszámolását. Ekkor kért szót Szemerády Miklós.

Elmondta, hogy hasonló MVH-s pályázatok elszámolásában nagy gyakorlattal rendelkezik, hiszen már több projekt elszámolását rendben elvégezte. A felajánlott segítségre nem harapott rá senki a képviselő testületből.

A kultúrház felújításának folytatását, és a Hibó Tamás Alapítvánnyal való együttműködést a képviselők megszavazták, de kötelezettségeket, finanszírozást nem szívesen vállalnak.

A projekt ellenőrzésére külső műszaki ellenőrt bízott meg a testület. Véleményem szerint erre nem lett volna szükség, ha a műszaki ügyintéző pályázaton nyertes személyt kinevezik, mert ő rendelkezik ilyen jogosultsággal.

           

5. Javaslat a Cogito ÁMK óvodai és iskolai tagintézményvezetők megbízására vonatkozó egyeztetés kezdeményezésére

A napirendi pont előterjesztésében személyesen meg lettem szólítva, ezért ismételten szót kértem, amit nem kaptam meg. Most és itt szeretném nyilvánosságra hozni, mit is mondtam volna, ha szót kapok.

Képviselőségem során kezdeményeztem, és a testület jóváhagyta, hogy minden álláshelyet pályáztatással töltessünk be, de azt nem kezdeményeztem, hogy a nekem vagy más képviselőnek nem szimpatikus dolgozót rúgjuk ki. Ami most nem titkolt célja a testületnek. Ezúton szeretném felhívni a Somoskőújfaluban élő képviselők figyelmét arra, hogy településünkön az általános iskola egyszer már be lett zárva, amikor idegen (nem falubeli) volt a polgármester és az iskolaigazgató. A két feltételből az egyik már teljesült…!

A napirend tárgyalása során egyértelművé vált, hogy a testület célja Molnár Zoltán eltávolítása az iskola éléről. Az iskoláért végzett munkáját a testület tagjai semmibe sem nézik. Ha jól emlékszem, ekkor kért szót Murányi Sándor.

Dr. Tóth Lászlótól a hozzászólási lehetőséget nem kapta meg, az ülésen már másodszor nem adott szót neki. Valószínűleg elfelejtette: Murányi Sándornak köszönheti, hogy jegyzőként idekerült Somosra. (Jó tett helyébe jót sose várj!)

                                                                                             

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal határátkelőhelyre történő áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Az előző testület a határátkelő átalakítására, felújítására a költségvetésben 3,9 millió Ft-ot tervezett be. Ebből a keretből 500 ezer Ft lehívásának engedélyeztetését kérte dr. Tóth László, továbbá a Lichner Mérnöki Iroda részére két számla kifizetését kérte 68.000 Ft és 56.000 Ft összegben.

A jelenlegi képviselők nem értették az előző testület gondolatmenetét és céljait a felújítással kapcsolatban, s olyan apróságokon vitáztak például, hogy hogyan kell a régi radiátort újra cserélni. Ismét szót kértem és kaptam.

Többek között elmondtam, hogy amikor az önkormányzat átvette a MNV Zrt-től az épületet, a műszaki ügyintézővel készítettünk egy költségbecslést a felújításra, melyet a kolléga 9.2 millió Ft-ra becsült. Mi, akkori képviselők, bejártuk és szemrevételeztük az ingatlan állagát. A tapasztalt hiányosságok mértékének megfelelően módosítottuk az elkészített költségbecslést 3,9 millió Ft-ra, és ez az összeg került a költségvetésbe. Felsoroltam, hogy milyen felújítási tételeket milyen mértékben módosítottunk.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy a felújítás során semmilyen terv elkészítése nem volt indokolt, és nem is terveztünk rá költséget. Ezért javasoltam a tervezési számla visszautasítását.

A napirend vitája során M. Szabó Gyula is elmondta, hogy a tervezésre nem történt ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés. Felvetette továbbá, hogy Lichner polgármesteri pozíciójával a tervezés összeférhetetlen lehetett.

A szavazás során a képviselők engedélyezték radiátorok beszerzését 500 ezer Ft értékben. A Lichner Mérnöki Irodának 124 ezer Ft kifizetéséről taktikusan - M. Szabó kezdeményezésére - nem mertek dönteni, hanem az arról való döntést (annak minden törvénytelenségével együtt) dr. Tóth hatáskörébe utalták.

 

7. Javaslat az önkormányzati lap főszerkesztői feladatainak ellátására kötött megállapodás felmondására

Az előterjesztésben szerepelt, hogy a képviselő testület megtakarításokra törekszik, erre való tekintettel bontja fel a szerződést a lap főszerkesztőjével. A megtakarítás mértéke 20 ezer Ft.

Vita alakult ki a folytatásról. Dr. Tóth László törvényes önkormányzati lapot szeretne, M. Szabó Gyula pedig csak röplapszerű irományt favorizálna, melynek tervezetét lobogtatva mutatta fel a képviselőknek.

Én úgy emlékszem, hogy ezt a „dokumentumot” kb. másfél évvel ezelőtt már láttam az Ő kezében. (Az újszülöttnek minden új.)

 

8. Javaslat a 2011. évi Idősek napja rendezvény időpontjának módosítására

Az Idősek napja október 1-jén kerül megrendezésre, a 70 év felettiek lesznek rá hivatalosak.

A rendezvény szervezője a „szociálisan érzékeny” Gordos Képviselőasszony.

 

9. Javaslat a 2011. évi Falunap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

A falunap időpontja - a Szervezeti és Működési Szabályzattal ellentétben - nem szeptember 4., hanem szeptember 10. A módosítás indoka nevetséges: az eredeti időpontra nem tudnak sátrat szerezni.

Ez a javaslat is mutatja, hogy egy idegennek nem számít a falu történelme, hagyománya, nem érzékeli a dátum fontosságát Somoskőújfalu életében. Nem volt senki a képviselő testületben, aki ezt szóvá tette, vagy ellene szavazott volna.

A testület azt a javaslatot is elfogadta – a takarékosságot szem előtt tartva -, hogy a költségvetésben előirányzott 200 ezer Ft-ot emelje meg 500 ezer Ft-ra.

A tervezett programok nagyívűek, őszintén szurkolok a megvalósítás sikerességéért. Az utcánkénti versenyekkel már van egy kis ellenérzésem, de ha létrejön, én a Tizenkilences út és Semmelweis út közös csapatának sikeréért szorítok.

A falunap felelősei:

-        a rendezvény megszervezését összefogó felelős: dr. Tóth László,

-        a rendezvény programjainak tartalmáért felelős: Angyal Eleonóra,

-        a marketing feladatok felelőse: M. Szabó Gyula,

-    technikai-pénzügyi felelős: Dr. Szabó István.

 

10. Javaslat a Polgármester részére költségátalány megállapítására

A Képviselő-testület 2011. július 8-án tartott alakuló ülésén állapította meg a Polgármester illetményét 394.200 Ft összegben. A polgármester kérte, hogy részére költségátalányt állapítson meg a képviselő-testület, az illetménye 20 %-ának megfelelő összegben.

M. Szabó javaslata - a takarékosságot szem előtt tartva - 30% volt, végül 25%-ban állapodtak meg. Így a polgármester havi javadalmazása 492.750 Ft lett.

 

11. Javaslat jegyzői jogviszony megszüntetésre

Idézek az előterjesztés szövegéből:

A Képviselő-testület 81/2011. (V. 13.) önkormányzati határozatával döntött dr. Varga István jegyző kinevezéséről, amelyre 2011. június 1-jén került sor. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy Dr. Varga István a munkához való pozitív hozzáállással, kellő szorgalommal végzi munkáját.”

 

A napirend tárgyalása során is elhangzott, hogy dr. Varga István jól végzi munkáját, az időközi választásokat rendben levezényelte, a Megyei Főjegyző is elégedett volt munkájával. Dr. Tóth László elmondta, hogy a jegyző nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával (a pályázatban nem volt feltétel), nincs gyakorlata, és a jövőben nem tudná ellátni a feladatát. Arról nem hallottunk semmit, hogy konkrétan milyen faladatok ellátására képtelen az új jegyző. Ezzel ellentétben dr. Tóth kiállított egy olyan referencia levelet, melyben az egekig dícséri dr. Varga jegyzőt. Na ezt a gondolkodásmódot én már nem tudtam követni. Aztán megvilágosodtam. Angyal képviselő úr ugyanis elkottyantotta magát. Nem dr. Varga István munkájával van a probléma, hanem az a legnagyobb bűne, hogy az előző testület választotta meg jegyzőnek.

Dr. Tóth és M. Szabó azonnali hatállyal megváltak volna a jegyzőtől, de a képviselők többsége – szociális okok miatt – a jegyző kirúgását egy hónappal elhalasztották.

A testület döntött új jegyzői pályázat kiírásáról.

 

12. Egyebek

-        Óvodai „Babaház” tetőszerkezete az önsúlyától csúszik szét (balesetveszélyes)

-        Tanévkezdésig fel kell újítani újabb két tantermet az iskola épületében.

M. Szabó Gyula ezt úgy oldaná meg, hogy a mostani tanácstermet kettéválasztaná. „Minek ekkora terem 12 gyereknek”. No comment!

                 

-        Somosi Strandjárat indítását tervezi M. Szabó Gyula

Hétvégenként Bükkszékre, Egerbe vinné a szociálisan rászorulókat Plósz Péter autóbuszával.

Sok sikert hozzá!

 

-        Az óvodai volt konyha megvásárlására kér a Somosi Kultúráért Egyesület ajánlati eladási árat.

Szót kértem és kaptam. Egyesületünk pályázatot kíván benyújtani Civil Szolgáltató Központ létrehozására, ehhez keresünk megfelelő ingatlant. Egyik alternatívaként kérünk ajánlatot az önkormányzattól a volt konyha épületére.

Az önkormányzat el kívánja adni, de végső döntés még nincs az árat illetően.

 

-        Szondy úti játszótéren a fű levágását szorgalmazta Angyal képviselő úr

 

Az első képviselő testületi ülés véget ért.

 

Megjegyzés:

A fórum olvasói között sokan vannak, akik a jelenlegi képviselőkre szavaztak. Ajánlom nekik, hogy a következő testületi üléseken vegyenek részt. Saját szemükkel, fülükkel tapasztalják meg a tényeket, ne higgyenek semmilyen szóbeszédnek.

A kampány előtt ugyanezt ajánlottam Bede Imrének is, hogy érdeklődjön, mielőtt felül mindenféle szóbeszédnek.  Sajnos Ő nem élt ezzel a lehetőséggel, Önök ne tegyenek így.

 

 

Magyar István