Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

2013.02. Testületi ülés

Tájékoztató a 2013. február 14.-ei Képviselő testületi ülésről

A Somosi Civil Kerekasztal elnökeként a februári testületi ülésre – mint az előző hónapokban minden alkalommal – ezúttal sem kaptam meghívót. Dr. Tóth az ülésen próbálta bizonygatni, hogy pedig ő küldött meghívót, csak hát pontatlan címre. Az olvasók is jól tudják, hogy egy helytelen címre elküldött email után, a gép visszajelez, hogy „hoppá, itt valami probléma van” (nem lett kézbesítve), de ez már elkerülte a figyelmét.

 A Somosi Civil Kerekasztal egyes tagjainak tudomására jutott, hogy ismét terítékre kerül az iskola ügye. Így meghívás nélkül is úgy gondoltuk, hogy a testületi ülésen képviseltetjük szervezetünket, illetve rajta keresztül településünk lakóinak véleményét. Semmiképpen sem szerettük volna, ha hátunk mögött születik döntés ez ügyben.

Most is tartom azon véleményemet, hogy továbbra sem várható semmilyen tájékoztató sem nyomtatva, sem a település honlapján. Úgy gondoltam, ha már részt veszek a testületi ülésen, akkor tájékoztatom a civil honlap olvasóit.

 

Tisztelt Olvasó!

 

A csütörtöki képviselő testületi ülésen Murányi Sándor (Somosi Civil Kerekasztal oktatási szakértője) és jómagam vettünk részt szervezetünk képviseletében.

Munkahelyi elfoglaltságom miatt, sajnos nem tudtam a kezdésre megjelenni. Amikor megérkeztem a második napirendi pont tárgyalása folyt.

A képviselő testületből 2 fő hiányzott Angyal László, valamint betegség miatt M. Szabó Gyula (neki mielőbbi gyógyulást kívánok).  A képviselő úr betegségét nem vonom kétségbe, de az számomra eléggé érdekes, hogy amikor fontos, kritikus témát tárgyal a testület, akkor - valamilyen okra hivatkozva - hiányzik (iskola ügyének többszöri tárgyalása, közmeghallgatás).  A testületi tagok közül még neki van néha egy-egy jó gondolata, de azt képtelen hiányzásai miatt érvényesíteni (a rosszakat sikerül). Most is készített a napirendi pontokhoz írásbeli beadványt, de - amikor én ott voltam – egy szó sem esett az általa leírtakról. Az egyes napirendi pontoknál nem olvasták fel véleményét.

Tehát mint írtam, lemaradtam az első napirendi pontról. Így nem tudom, hogyan reagáltak a testület tagjai a Kossuth rádióban elhangzott „A polgármester keze a közösben” című riportra, amelyben a megszólított helyi lakosok mondták, hogy nem hallottak az esetről, vagy hogy „a ló is megbotlik” (no de egymásután negyvenszer?). A tudatlanság megvilágítására a lakosság jó része várna egy tájékoztatót. Én is úgy gondolom, hogy dr. Tóthnak most már semmi oka sincs a titkolózásra.

Térjünk rá a második napirendi pontra.

 

2. Javaslat a Hibó Tamás Művészet Alapítvánnyal közművelődési valamint együttműködési megállapodás megkötésére.

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést korábban már többször kritizáltuk és többször módosították, de a mostani még mindig a településre nézve hátrányos, az alapítvány számára pedig roppant kedvező (a szövegek elolvasása után azt gondolhatná az ember, hogy a megállapodások szövegezése az alapítványnál készült és nem a hivatalban). A közmeghallgatáson az általunk javasolt módosításokat, illetve az alapítvány részéről önként vállalt kötelezettségeket sem tartalmazta.

A testület tagjainak módosító indítványai még a megérkezésem előtt hangoztak el, így azokról nem tudok beszámolni. Arról viszont tudom tájékoztatni a Tisztelt Olvasót, hogy Murányi Sándor pontról-pontra ismertette az „együttműködési megállapodás és a közművelődési megállapodás” hiányosságait, elmondta a Somosi Civil Kerekasztal módosító javaslatait.

Majd meglátjuk, lesz-e foganatja.

 

Ezután előre lett hozva a 6. napirendi pont tárgyalása.

 

6. Tájékoztató az erdei iskola működéséről.

A Környezetnevelési Központ Egyesület készített egy beszámolót, melyből  kiderült, hogy az Erdei Iskola pályázati projekt fenntartási szakaszának megvalósítása érdekében 2012. évben az Önkormányzat 0 Ft-ot teljesített. 

A projekt hiánypótlásának utolsó dátuma: 2013. február 26.

Dr. Tóth hosszú idő után  belátta, hogy az Erdei Iskola mint intézmény, elsősorban a somosi ovisok és iskolások érdekében valósult meg. 2013 évben engedélyezi, illetve megrendeli a szolgáltatást a gyerekek részére.

Erdei Iskola említése alkalmával mindig szóba kerül Molnár Zoltán neve, a testület tagjainak szájából nem pozitív szövegkörnyezetben.  Most is így történt. A Zolit ért támadásokat heves vitában utasítottuk vissza. Emlékeztetve lett a testület, hogy hogyan távolították el az iskolából. Paróczai Csaba válasza, hogy Zoli nem fogadta el az új állást (sőt, saját magát rúgta ki). Hosszú, indulatoktól sem mentes vita után, az Erdei Iskolát vizsgáló bizottság kezébe adták a megoldás lehetőségét. Nekik kell olyan megoldást találniuk, melyet mindkét fél el tud fogadni (nem lesz könnyű, mert Zoli feltétele, hogy Erdei Iskola ügyében dr. Tóth írja le az igazságot, de erre ő nem hajlandó).

Még egy fontos mondat elhangzott dr. Tóth szájából: ha a bizottság azt kéri a jelentésében, hogy mondjon le, akkor ő azt aláírja (már megint mártírt próbál csinálni magából).

A napirend szó szerinti jegyzőkönyvére nagyon kíváncsi leszek, ajánlom mindenkinek, érdekes olvasmány lesz.

 

3. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotására

A napirend tárgyalására megnyugodtak a kedélyek.  Hú! Az elején nem írtam, hogy érdeklődőként Molnár Pálné is jelen volt és két fő pénzügyes (nem fogják kitalálni, hogy kik azok).

Marika kérdésére elhangzott a költségvetés főösszege: 224, 4 millió Ft.

Módosítások:

Civil szervezetek (10 szervezet): 500 000 Ft

Foci csapat: 1 000 000 Ft

Teke csapat: 120 000 Ft

Virágosítás: 100 000 Ft

Néptánc oktatás: 300 000 Ft

Falunap: 650 000 Ft

Tájékoztatásra (önkormányzati újság): 1 000 000 Ft

Kamionparkoló: 500 000 Ft bevétel – 500 000 Ft kiadás

Módosító javaslat hangzott el a pályázatírói állás megszüntetésére. Indok: „nincs semmilyen pályázat, így fölöslegessé vált a pályázatíró”. Pályázatok persze lennének (ötlet nincs), csak megfelelően menedzselni kellene.

Javaslat falugyűlés összehívására, melyen a költségvetést ismertetné a testület. Gondolom úgy, mint eddig: a negatív oldalát kiemelni, a pozitív oldaláról szót sem említeni, pártpolitikai kampány célokat szolgálni.

 

4. Javaslat az 10084 hrsz-ú ingatlan adásvételéhez szükséges önkormányzati nyilatkozat kiadására.

5 igen

 

5. Javaslat alpolgármester megválasztására.

Elhalasztva.

Dr. Tóth felett a hullámok összecsapásának egyik oka, hogy nincs állandó alpolgármester, jegyző és pénzügyes, így nincs, akire támaszkodjon, nincs, aki helyettesítse. Dr. Tóth eddigi alpolgármesterei nem alkottak maradandót mandátumuk alatt. Igaz, elmondhatják magukról, hogy Somoskőújfalu alpolgármesterei voltak (jól mutat az önéletrajzban).

 

8. Egyebek

- Óvoda tetőcserepei mállanak, cseréjük szükséges.

- Iskola kéményeit át kell vizsgálni.

 

7. Javaslat bérleti szerződés felmondására.

Zárt ülésen tárgyalta a testület.

 

Somoskőújfalu, 2013. február 15.

 

 

Magyar István