Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

Bírósági feljegyzés

Bírósági feljegyzés

Tisztelt Bíróság!

 

 

A fenti számú, Lichner András Gyula ellen folyó büntetőügyben az alábbi feljegyzést kívánom benyújtani.

 

A feljelentés megtétele óta eltelt közel két év történései új megvilágításba helyezték előttem a Lichner András Gyula által elkövetett cselekményeket.

 

Röviden összefoglalva az alábbiakat kívánom elmondani:

 

2010 tavaszán dr. Tóth László (mint Somoskőújfalu Község Önkormányzatának jegyzője) szóban tájékoztatott (mint Somoskőújfalu Község Önkormányzatának képviselőjét), hogy Lichner András Gyula polgármester több jogosulatlannak tűnő önkormányzati pénzfelhasználást eszközölt.

Ezt követően képviselőtársaimmal vizsgáló bizottságot hoztunk létre az ügy kivizsgálása érdekében, majd testületi határozat alapján (május 17-én) feljelentéssel éltünk. Ebben az időben a polgármester hol szabadságát töltötte, hol betegállományba vonult, majd egészségi okokra hivatkozva a nyár folyamán lemondott. Az új önkormányzati választásokig az alpolgármester látta el a polgármesteri feladatokat.

Az októberi önkormányzati választások polgármester-jelöltjeként képviselőtársaimmal és a Jegyző úrral történt egyeztetés után nyilvánosságra hoztam indulási szándékomat a polgármester választáson.

Nagy meglepetésemre megtudtam, hogy a néhány hete a falu teljes nyilvánossága előtt egészségi okokra hivatkozva lemondott polgármester, Lichner András Gyula, szintén jelöltként kíván indulni.

Ezt követően még nagyobb meglepetésemre a postaládámba dobott szórólapról megtudtam, hogy dr. Tóth László jegyző szintén indul a polgármesteri székért.

Az általam eddig a pillanatig igen tisztelt jegyző személye és tevékenysége bizonyos kételyeket ébresztett bennem. Ez csak erősödött, amikor tudomásomra jutott, hogy szűk körben megbeszéléseket, egyeztetéseket folytatott – ill. folytat – a volt polgármesterrel, Lichner András Gyulával.

Az alábbi kérdések merültek fel bennem:

Hogyan lehetséges az, hogy a Lichner András Gyula által elkövetett cselekményekről csak közel fél év múltán szereztem tudomást? Hogyan lehetséges az, hogy egy hivatal jogszerű működése mellett a Lichner András Gyula által elkövetett cselekmények megvalósulhassanak? Hogyan lehetséges az, hogy a Hivatal működéséért felelős jegyző aláírása is szerepel bizonyos kifizetési bizonylatokon (pl. óvoda és sportöltöző gáztervezésére benyújtott utólagos számla kifizetési pénztárbizonylata)? Miért nem tett a Hivatal vezetéséért felelős személy azonnali feljelentést a cselekmény ill. cselekmények tudomására jutásakor? Miért titkolta dr. Tóth László polgármesteri ambícióit? Mi okból ült egy asztalhoz a választások időszakában dr. Tóth László az általa feljelentett személlyel?

 

A kérdésekre adandó válaszaim alapján egyértelművé vált számomra, hogy Lichner András Gyula inkább egy manipuláció áldozata, mint egy bűncselekmény sorozat elkövetője.

Hiszen a Hivatal asszisztálása, annak vezetőjének hallgatólagos beleegyezése – esetleg biztatása – nélkül Lichner András Gyula polgármesternek nem állt volna módjában a kifogásolt cselekményeket sorozatosan elkövetni.

Természetesen nem Lichner András Gyula vétkességét kérdőjelezem meg, hiszen azt előttem már elismerte.

 

Kérem, hogy eljárása során a T. Törvényszék a Feljegyzésemben foglaltakat figyelembe venni szíveskedjen.

 

 

Somoskőújfalu, 2012. április 23.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Tomka István