Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

2013.03. Testületi ülés

2013.03. Testületi ülés

 

Tisztelt Civil Honlap Olvasók!

 

 

A Somosi Civil Kerekasztal elnökeként meghívót kaptam a képviselőtestület 2013. március 13. (szerda) 18 órai (az időpontnak a későbbiekben még fontos szerep jut) rendkívüli ülésére.

A meghívóval együtt megkaptam az első napirendi pont előterjesztését.

A Somosi Civil Kerekasztal tagszervezeteinek vezetői 2013. március 12.-én megtárgyalta és kialakította véleményét és azt egyhangúan meg is szavazta.

A rendkívüli testületi ülésre pontosan érkeztem, Murányi Sándorral együtt. Az előtérben Molnár Béla tájékoztatott, hogy még tart a zárt ülés (a meghívóban nem szerepelt, hogy zárt ülés is lesz). Gondoltam, egyik helyi lakos sürgős személyes ügyét kell megtárgyalni. Várakozásunk során beleolvastam a faliújságon lévő hirdetményekbe. Csodálkozva tapasztaltam, hogy a kirakott dokumentumok között megtalálható pl. TÁMOP tanfolyami felhívása, vagy a Somvirág Egyesület beszámolója mellett a testületi ülés meghívója nincs kifüggesztve.

Béla beinvitált bennünket a folyosóra, a jegyző úr irodája előtt várakoztunk tovább. A teremből kiszűrődő hangok többször is az iskolát emlegették. Gondoltam vége a zárt ülésnek, csak elfelejtettek szólni, ezért tiszteletteljesen bekopogtam. Köszönésem után, azonnal mondták, hogy zárt ülés van. Megjegyeztem, hogy az iskola ügye nem lehet zárt ülés témája és tovább várakoztunk.

Dr. Tóth kijött a zárt ülésről, a folyosón megkérdeztem tőle miért van rendkívüli ülés, ha a meghívón nincs rajta. Kitérő válaszában mondta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása 18 óra 30 perckor fog kezdődni. Megkérdeztem, hogy a Somosi Civil Kerekasztal meghívóján miért 18 óra szerepel. Azt hazudta, hogy 18 óra 30 percre küldte a meghívót és el akart menni. Mondtam neki, hogy „el ne menj”, gyorsan kikerestem az iratok közül a meghívót és „az orra alá dörgöltem”. A válasza: „Elnézést, a faliújságon ki van rakva a jó meghívó”. Sándor mondta neki, hogy „ki jön le ide, hogy megnézze a faliújságot” (a meghívó nem volt kifüggesztve sehol). Én pedig azt válaszoltam neki, hogy az utóbbi testületi ülések azzal kezdődnek, hogy a hibái és figyelmetlenségei miatt állandóan elnézést kell kérnie, inkább figyelhetne jobban a munkájára.

Több mint fél órás várakozás után, végre bemehettünk a rendkívüli ülésre.

Az első kérdésem mindjárt a jegyző úrhoz szólt.

-            Miért tárgyalta zárt ülésen az iskola ügyét a testület?

Paragrafusra hivatkozva mondta, hogy a testület dönthet úgy, hogy zárt ülésen vitat meg napirendi pontot.

-            Ezt tudom! Mi értelme van a nyilvánosság kizárásának, ha az iskola sorsa közügy és az a lakosságra tartozik?

Ez volt a következő kérdésem, melyre már Dr. Tóth válaszolt.

-            Az iskola per tárgyát képezi a Salgótarjánnal folytatott perben és a testület nem akarta, hogy a város nyilvánossága elé kerüljön a napirendi pont vitája.

 Én pedig úgy gondolom, - és ez később be is igazolódott – hogy nem a város előtt akartak titkolózni, hanem előttünk somosiak előtt.

A zárt ülés napirendi pontja az iskola használati szerződésének felmondása volt, melyet meg is szavaztak.

A rendkívüli ülésen a testületi tagok közül ismételten, már- már notóriusan hiányzott két fő Gőz Gábor és M. Szabó Gyula. Ezzel kapcsolatban azt nem értem, hogy ha valakinek már a választások előtt rossz volt az egészségi állapota vagy annyi magán elfoglaltsága volt és van miért vállal közfeladatot? Csak nem a tiszteletdíj miatt?

A testületi tagokon kívül jelen volt még Somoskőújfalu új jegyzője, Dr. Osváth István, valamint Paróczai Csaba és felesége.

 

1.        Javaslat a Hibó Tamás Művészeti Alapítvánnyal a köznevelési feladatok ellátásához kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötésére  

A folyosói várakozás során gondoltuk, hogy zárt ülés keretében ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a testület. Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem volt a képviselők részéről csak utalások „ezt már megbeszéltük”. Egyértelműen az sem hangzott el a napirend tárgyalásakor, hogy ez évben ki nem fizetett kb. 5 millió Ft-ba kerülő óvodai és iskolai rezsidíjat kifizeti-e az önkormányzat vagy sem.

Az iskolai költségekről tudni kell, hogy az önkormányzatnak nincs fenntartási kötelezettsége, sőt iskolája sem. Salgótarján még nem adta át. Igaz a jelenlegi testület fél év alatt nem vette a fáradtságot, hogy személyesen, vagy levélben megkeresse Salgótarján Önkormányzatát.

Én úgy gondolom, hogy most még nem fizetik ki az 5 millió Ft-ot. Később, majd ha nem foglalkozunk az üggyel és a helyi adókat befizetik a lakosok, akkor sutyiban kifizetik. Ezzel az alapítvány 5 millió Ft tiszta haszonhoz jut, Somoskőújfalu pedig 5 millió Ft veszteséget könyvelhet el. Gondolják el, ebből a pénzből pl. fel lehetne újítani az óvodához és az iskolához vezető utakat.

Hozzászólásomban botrányosnak minősítettem az előterjesztést, hiszen fél év alatt az iskolával kapcsolatban nem készült olyan megállapodás tervezet, amely Somoskőújfalura nézve ne lenne hátrányos. Például ilyeneket tartalmaz:

„A két együttműködési megállapodás megkötéséig pedig a 2007. januárjában aláírt közoktatási-közművelődési megállapodás van hatályban, melynek alapján az önkormányzat jelenleg is kénytelen fizetni a költségeket (ez januártól március közepéig 5 millió forint pluszköltséget jelent).”

A 2007-ben kötött megállapodást 2012. augusztusában felmondták, így arra nem lehet hivatkozni 2013-ban. A COGITO az állammal kötött megállapodással kötelezettséget vállalt az óvoda és iskola fenntartására, beleértve minden költséget. Nem utolsó sorban erre ígéretet is tett Paróczai Csaba és Dr. Tóth is a falugyűlés előtt. Fontos változás továbbá, hogy 2012. december 31-ével az önkormányzatnak megszűnt az iskola fenntartási kötelezettsége is, így az iskola kiadásaival kapcsolatos kérdések kizárólag a COGITO-ra és az államra tartoznak. Érveinket Dr. Tóth igen zaklatottan fogadta, pl. székéből felpattanva intett engem nyugalomra, holott neki sokkal nagyobb szüksége lett volna rá. Hozzá csatlakozott Angyal László alpolgármester, aki korábbi testületi tudósításaim miatt megfenyegetett. Azt nem árulta el, hogy mi nem tetszett neki írásaimban (mindig csak olyat írtam le ami a testületi ülésen elhangzott, a jegyzőkönyvekből visszakereshető). Talán az, hogy olyan traktort vásároltak (Angyal, Tóth, Szentiványi) mely még egy hópelyhet sem takarított el az utakról, vagy az, hogy több helyen (óvoda, Tsz-kert, stb.) fakivágást javasolt, vagy talán az nem tetszett neki, hogy a fűtéskorszerűsítést Ő nyerte, annak ellenére, hogy volt az övénél kedvezőbb ajánlat.

A kioktatáshoz Szabó István is csatlakozott. A Tarjáni TV önkormányzati adásaira hivatkozva mondta, hogy az adásban nem látott még olyat, hogy a meghívottak közbe szóltak. Válaszom. Én meg nem láttam olyan polgármestert, – csak Dr. Tóthot – aki testületi ülés alatt telefonálgat és ki-beszaladozik a tanácsteremből.

Visszatérve az iskolai és óvodai előterjesztésekre. Véleményem szerint, mindkét megállapodás Somoskőújfalu lakóira nézve hátrányos, ennek ellenére a jelen lévő képviselők egyhangúlag jóváhagyták.

 

2.        A Nemzeti Adó és Vámhivatal által a kamionparkoló bérbevétele iránt benyújtott kérelem megtárgyalása

Dr. Tóth előterjesztésében a kamionparkoló bérbe adására 50 000Ft/hó szerepelt, amely még az elektromos költséget sem fedezi. A pénzügyi bizottság javaslatára 200 000Ft/hó-ra változtatták és ezt az ajánlatot teszik meg a NAV felé.

Egy tartózkodás mellett megszavazva.

 

3.        Javaslat a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásához szükséges határozat

5 igen szavazat.

 

Napirenden kívül még szó volt a bank automatáról. A Sajóvölgye Takarékszövetkezet a falu központjában kíván készpénz automatát telepíteni. A helye a parókiával szemben, a telefonközpont épülete mellett lesz.

Örülhetnek azok a lakosok, akik náluk vezetik a bankszámlájukat (nem sokan örvendeznek majd erre a hírre).

 

Zárásként szóba hoztam a helyi adókról kapott értesítést és adófizetést. Elmondtam az esetemet: Tavaly márciusban is késve kaptam meg a helyi adókról szóló elszámolást és a befizetési csekkeket. Egész évi adót már márciusban egy összegben befizettem. Ennek ellenére a mostani levélben 18Ft késedelmi kamat szerepel. Nekem nem okoz gondot a 18Ft befizetése, de számoljunk már utána, hogy ez mennyibe kerül a falunak, nekünk, lakosoknak.

-          a csekk nyomtatási költsége kb.50Ft

-          a banki utalás kb.200Ft

A veszteség kb. 230Ft. Nem nagy összeg, de 1000 befizető esetén már 230 000Ft.

Köszönöm megtisztelő figyelmét, ha eddig eljutott az olvasásban.

 

Somoskőújfalu, 2013. március 15.

 

Magyar István