Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

2012.02. Testületi ülés

Tájékoztató a 2012. február 22.-i Képviselő testületi ülésről

 

Meghívottként részt vettem a február 22.-ei testületi ülésen, ha már ott voltam, ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hiszen nem nagyon kapunk hivatalos tájékoztatást.

 

Előzmények: Február elején kilenc helyi civil szervezet képviselői megalakították a Somosi Civil Kerekasztalt. A szervezet elnökének, képviselőjének egy évre engem választottak. Első feladataim között szerepelt a kapcsolatfelvétel az Önkormányzattal, illetve a civileket érintő témakörökben tanácskozási jog kérése. A kapcsolatfelvétel személyesen és írásban is megtörtént, ezek után a 2012. február 22.-i képviselő testületi ülésre meghívót kaptam.

 

Kivonatosan tájékoztatom Önöket az ülésről.

 

1a. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről.

   -     Erdei iskolai egyeztetés megtörtént a Somosi Környezetnevelési Központ képviselőjével.

-          Alpolgármester választás és eskütétel megtörtént.

-          KMB-s iroda lett kialakítva a rendőrség számára.

-          A régi védőnő munkaviszonya meg lett szüntetve.

-          Az SKGy-vel az egyezség létrejött. Az Önkormányzat plusz 4millió Ft-ot fizet a cégnek. (Miért??????????)

-          Önkormányzati munkaterv módosítva lett. (nem publikus)

-          Bírósági tárgyalás volt Molnár Zoltán ki nem fizetett tiszteletdíjáról.

-          Hazatérés Napját megrendezte az Önkormányzat.

-          Plébánia felújításának pályázatát módosítani kellett.

-          Tekepálya üzemeltetésére nem volt jelentkező. 

 

1b. Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről.

       Források:

            - Hivatal számláján:                                         -2,5 millió Ft

            - Folyószámla hitelkeretből még felvehető          6,5 millió Ft

            - A munkabér hitelkeretből még felvehető          3,5 millió Ft

 

      Tartozások, hitelek:

            - Számlatartozás                                                3,4 millió Ft

            - Elmaradt kifizetések                                         9,5 millió Ft

            - Folyószámla hitelből igénybevett                        2,5 millió Ft

             

2. 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása.

     Költségvetés főszámai:

            Bevétel:            241 millió Ft

            Kiadás:             260 millió Ft

            Hiány:                29 millió Ft

A település költségvetésének jelentős része az iskolai alapítványnak átadott pénzeszközök. Az iskola költségvetése 28 millió Ft-ra nőtt. A testület elfogadta annak ellenére, hogy a tavalyihoz képest egy osztállyal bővült a gyermek létszám és nőtt az államtól lehívható normatíva is (valószínűleg a takarékosság jegyében). Nekem az elmúlt év tapasztalata alapján lett volna takarékossági javaslatom, nem is beszélve azokról, akik tőlem még jobban átlátják az iskola működését.

A falu költségvetéséhez egy-két takarékossági indítvány hangzott el, de ezeket – egy kivételével (környezetvédelmi alap 50eFt értékben) - mind lesöpörte a könyvvizsgáló. Így a beterjesztett költségvetés gyakorlati módosítás nélkül, 12%-os hiánnyal elfogadta a képviselő testület.

A beterjesztett költségvetés tartalmazza a önkormányzat átlag létszámát is, amely 2012. évre átlag 41 főt határoz meg.

M. Szabó Gyula képviselő távozott az ülésről, de talán nem haza.

 

3. Javaslat vagyonbiztosítás megkötésére.

    A határépület ingatlanjának biztosításával az Union Biztosító lett megbízva.

 

4. Javaslat a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság új tagjainak megválasztására.

    Szociális bizottsági tag lett Angyal László, pénzügyis pedig M. Szabó Gyula.

    Az egyik érintett nem volt jelen, így nem tudhatjuk, hogy vállalja-e a megbízatást?!

 

5. Somoskőújfalu Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

   A beterjesztett javaslat egyhangúlag elfogadva.

 

6. Somoskőújfalu Község Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

A meghívó elolvasásakor, úgy gondoltam, hogy ebben a napirendi pontban tárgyalják a Somosi Civil Kerekasztal kérelmét. Meglepődve tapasztaltam, hogy levelünket a Polgármester nem terjesztette a képviselők elé (így nem sok értelme volt, hogy meghívtak az ülésre). A szünetben rákérdeztem, hogy miért nem került napirendre a kérelmünk? Válasza: A következő ülésen lesz tárgyalva.

 

7. Javaslat új védőnő kinevezésére.

   Főállású kedvező foglalkoztatású védőnő lesz alkalmazva. A neve nem hangzott el az ülésen.

 

8. Javaslat a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ szolgáltatásainak és ellátásainak, azok igénybevételének, valamint intézményi térítési díjának megállapítására.

   A beterjesztett javaslat egyhangúlag elfogadva.

 

9. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására.

   A beterjesztett javaslat egyhangúlag elfogadva.

 

10. Telekalakítási kérelem.

   Kérelem érkezett a Szondy út mögötti terület belterületbe vonására. A döntés elhalasztva.

 

11. Javaslat a Sport Büfé bérbeadására

   Üzleti titokra hivatkozva, zárt ülésen tárgyalta a testület. (2 pályázat érkezett)

 

12. Egyebek

-          Gordos Andrea indítványozta, hogy minden intézményben (óvoda, iskola, tornacsarnok, erdei iskola, fogorvosi rendelő, öregek napközije, tekéző) a be- és kilépéskor fel kell jegyezni a vízóra, gázóra, villanyóra állását, egy általa rendszeresített füzetbe (a mintát be is mutatta). Ezt a butaságot módosítva fogadták el: havonta egyszer Molnár Béla olvassa le az óra állásokat.

-           A szociális bizottsághoz érkező kérelmeket minden hónap 22.-ig kell leadni.

-          Istvanovszki Kálmán ebtartási ügye. A testület korábban olyan határozatot hozott, melyre vonatkozóan az Alkotmány Bíróság rendeletmódosításokra kötelezi az önkormányzatokat kisállattartás ügyben. A határozat kipostázásának és átvételének, illetve a bírósági határozat közlönyben való megjelenésének időpontjaival akadt egy kis zűrzavar. A tárgyra vonatkozó önkormányzati határozatot a későbbiek során vissza kell vonni.

-          Fogorvos. A jelenlegi doktor úrnak fáj a lába, ezért nem tudja ellátni a feladatát. Egyébként panaszok érkeztek a munkájára is. A Polgármester több fogorvossal is tárgyalt. A leginkább esélyes egy arab származású fogorvos, aki jelenleg Budapesten egy fogászati centrumban dolgozik. Szívesen költözne családjával környékünkre. Feltétele a fizetésén túl, hogy lakhatási támogatást kér az Önkormányzattól.

-          A sportöltöző felújítása. Módosítani kell a terveket.

 

A zárt ülés következett, melyen már nem vettem részt.

 

Somoskőújfalu, 2012. február 24.

 

Magyar István