Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

Erdei Iskola

Erdei Iskola beszámoló 2011

Ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk az erdei iskola eddigi működéséről és a további lehetőségekről, mindenképp végig kell követnünk az eddigi eseményeket és azok hatásait és természetesen a számszerűsíthető tényeket.

Eredeti szándék szerint az erdei iskola épülete elsősorban a faluközösség javát kell, hogy szolgálja. Helyet kell, hogy adjon a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, óvodai, iskolai foglalkozásoknak, tanóráknak, a lakosság számára szervezett ünnepi műsoroknak. Természetesen nem tévesztve szem elől, a pályázati kötelezettséget az erdei iskolai és erdei óvodai programok szervezését, lebonyolítását.

2011. februárjában a Somosi Környezetnevelési Központ együttműködési megállapodás keretében vállalta az épület üzemeltetését és az erdei iskolához kapcsolódó szakmai programok szervezését, lebonyolítását. Eredetileg az önkormányzat számára kimondottan kedvező feltételeket ajánlottunk az együttműködéshez, amit azonban az akkori jegyző és polgármester átértékelt és a most hatályos megállapodást terjesztették elő és fogadtatták el a testülettel.

A szükséges bevételek teljesítése érdekében egyesületünk, az önkormányzat és a COGITO szoros szakmai együttműködésben kezdte meg ezen feladatát. Június végéig két erdei óvodai és számos erdei iskolai programot valósítottunk meg. Tartottunk a pedagógusok részére nevelési értekezletet, ahol megismerkedhettek az erdei iskola adta lehetőségekkel, voltak itt tartott tanórák és egy továbbképzést is rendeztünk. Rendszeres volt a civil szervezetek jelenléte is.

A júniusi időközi választás eredményének következtében a működtetés szempontjából ideálisnak mondható helyzet visszájára fordult. Az önkormányzat annak ellenére, hogy a fenntartási kötelezettség őt terheli, nem volt hajlandó a szakmai együttműködésre ugyanúgy, ahogy a COGITO sem. A közös munka megtervezése helyett csak a fenyegetőzést, követelőzést és egy vizsgálóbizottságot kaptunk. Az iskola és az óvoda vezetése részéről addig meglévő támogató hozzáállás csak szavakban maradt meg. Egyértelműen kirajzolódott számomra azóta, hogy az önkormányzat új testülete személyemre kimondottan ellenségként tekint és mindazokra, akik egyáltalán szóba állnak velem. Gyűlöletüket nem tudja felülírni sem a gyerekek, sem a falu érdeke.

Külön említést érdemel a pedagógusok helyzete, mivel közülük többen is tagjai, vagy külső szolgáltatói az egyesületünknek, így ők a szakmaiság garanciái. Jelenleg többségük nem mer szakmai kapcsolatot tartani egyesületünkkel. Az iskolában és az óvodában is egyértelművé tette a fenntartó az önkormányzat hathatós támogatásával, hogy aki nem hajlandó az ő akaratuknak behódolni, az mehet Isten hírével. A szakmaiság nem, csak az önkormányzati behódoltság számít. Ennek nyomatékot adtak a kirúgásommal, majd két óvónő nyárig halasztott feltehető kirúgásával és bérük csökkentésével. Ilyen háttérrel, mit lehet elvárni a pedagógusoktól? Hogyan kérhetnek szakmai pluszokat tőlük? Egy rettegő, pedagógus jó, ha a kötelező feladatát el tudja látni. Retteg, mert láthatja, hogy velük mindent meg lehet tenni büntetlenül, mások pedig mentesülnek minden felelősség alól. Hogy mire is gondolok itt? Az óvónőket azonnal szigorúan megfenyítették, mert az elvileg zárt udvarról gyerekek úgy szöktek el, hogy kibontották a kerítést (hat évesen). Még csak vizsgálat sem indult a fenntartó és az önkormányzat felelősségének megállapítására. Az érintettekről pedig az önkormányzat úgy döntött, hogy meg sem hallgatta őket. Ezzel párhuzamosan az iskolából való szökéseket, lopásokat meg sem említették éppúgy, mint azt az esetet sem, amikor a gyerekek az igazgatónő mellett szó szerint véresre verhették egymást. Somoson mostanság ez jelenti a korrekt, azonos mércével történő elintézését a dolgoknak.

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az óvónők valószínűleg köszönetként kapták a meghurcolást mindazért, hogy egy éven keresztül dolgoztak valódi vezető nélkül, mivel a vezetésre kinevezett jelenlegi igazgatónő egész évben négyszer-ötször lépte át az óvoda küszöbét. A feladatot pedig valakinek meg kellett oldani.

Ezek mellett kell megemlíteni azt a tényt, hogy figyelmeztetésünk ellenére az önkormányzat döntése alapján, az étkezést biztosító szolgáltató leváltása miatt egyesületünk elveszítette a „MINŐSÍTETT” címet! Így természetesen nem tarthatunk minősített erdei iskolai/óvodai programokat mindaddig, amíg a „MINŐSÍTETT” címet újból meg nem szerezzük.

A felsoroltak ellenére két továbbképzést is tudtunk szervezni és lebonyolítani az erdei iskola épületében ősszel, illetve tél elején.

 

Számszerűsítve az erdei iskola működését, a következőket kapjuk:

 

Somoskőújfalu Önkormányzatának a KEOP 3.3.0. pályázat megvalósítása után fenntartási kötelezettsége van. Ennek értelmében az erdei iskola épületéhez kötődően éves szinten 2 millió Ft bevételt kell tudni felmutatnia. A pályázati kiírás szerint a bevételek 30%-ának erdei iskola programhoz, vagy továbbképzéshez kell kötődnie. Egyesületünk az együttműködési megállapodás alapján ezen programok szervezésében való segítséget és ezen programok szakmai lebonyolítását vállalta. A fennmaradó 70% bevétel bármilyen programból származhat.

Egyesületünk által teljesített bevétel: 293.500,- Ft

Önkormányzat által teljesített bevétel: 0,- Ft

 

            Az előzmények ismeretében, amennyiben gyökeres változások nem történnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vállalt kötelezettség még csak töredékében sem tud teljesülni!

 

Meglátásom szerint megoldást csak az jelenthet, ha a teljesítés érdekében az önkormányzat, a COGITO ÁMK és egyesületünk újból, szoros szakmai együttműködésben végzi ezt a feladatot, csak a feladatot és nem a személyes indulatokat szem előtt tartva. Ellenkező esetben elkerülhetetlennek látom, hogy a pályázatkezelő szerződést bontson és visszafizettesse a kamatokkal együtt közel 50 millió forintot.

 

Személyemet, cégemet, egyesületünket és volt képviselőtársaimat ért aljas rágalmazások, gyalázkodások, hazugságok ellenére, a falu érdekében továbbra is hajlandó vagyok a segítő együttműködésre, egy őszinte, nyilvános (újságban megjelenő) bocsánatkérés után.

 

 

Somoskőújfalu, 2012. január 26.

 

 

 

 

 

 

Molnár Zoltán