Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

2013.01. Testületi ülés

2013. 01. Testületi ülés

Tájékoztató a 2013. január 24.-ei Képviselő testületi ülésről

Csütörtökön ügyfélfogadási időben a határon (polgármesteri hivatalban) voltam egy ki nem küldött dokumentum miatt. Az egyik ügyintéző mondta, hogy testületi ülés van. Gondoltam meghallgatom, hogy miről lesz szó, hiszen régen voltam testületi ülésen. A Somosi Civil Kerekasztal elnökeként kellett volna kapnom meghívót a testületi ülésre, de szeptember óta egyet sem kaptam. Valószínűleg titkosak a lakosok előtt a testületi üléseken született döntések. Dr. Tóth minden fórumon azt papolja, hogy az előző testület képviselőivel nem lehet együtt működni. A mostani testület nem csak a korábbi képviselőkkel nem áll szóba, de a civil szervezeteket, sőt Somoskőújfalu lakóit is kirekesztik mindennemű kommunikációból (kivéve tanácsadó Klári nénit).  Úgy látom, a testület nagyon jól érzi magát a faluvégi elszigeteltségében.

 

Tisztelt Somosiak!

 

Kérem, olvassák végig tájékoztatómat, mert Önkormányzati újságbeli információkra nem sok remény van.

A testületi ülés 5 fő képviselővel kezdődött, Gőz Gábor betegség (innen kívánok neki mielőbbi gyógyulást) miatt hiányzott, Gordos képviselő asszony pedig elkésett. Jelen volt még két hivatali ügyintéző és a „mindent tudó, szaktanácsadó” Klári néni. Jegyző már régóta nincs a testületi üléseken.

 

Napirendi pontok

1.a A legutóbbi ülés óta eltelt időszakban történt főbb eseményekről.

Ennél a napirendi pontnál az előterjesztéshez nem volt senkinek semmi megjegyzése, gondolata. Nem került szóba az sem, hogy Somoskőújfalu neve (felfüggesztett börtönbüntetést kapott Lichner András, Somoskőújfalu volt polgármestere) minden országos és megyei médiában szerepelt. Gondolom, a testület tagjai nem olvasnak újságot, nem hallgatnak rádiót és nem néznek televíziót. Erről nem vagyok meggyőződve. Inkább azt hiszem, hogy a mostani testületnek van olyan tagja, aki statisztált Lichner András sorozatos bűncselekményeinek elkövetéséhez, így az ügy említése is kínos számára. A mostani testületnek pedig nem érdeke, hogy a lakosok tisztán lássanak az ügyben, ezért nem várható semmilyen tájékoztató.

 

1.b Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Ennek a napirendnek tárgyalásánál elhangzott egy nagyon fontos szám. A Magyar Állam 24 millió forint adósságot (ebben minden benne van) vállalt át az önkormányzattól, tehát a dr. Tóth által többször hangoztatott 49, 50, 58 milliós hiányok nem feleltek meg a valóságnak.

 

2. A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére beérkezett pályázatok elbírálása.

A munkára két pályázat érkezett (hol volt meghirdetve?).  Az egyik Angyal László (alpolgármester) cégétől, a másikat Kovács Péter nyújtotta be. Az ajánlatok közül Kovács Péteré volt a kedvezőbb. Érdekes módon a testület nem döntötte el (lehet, hogy a jelenlétem miatt), hogy a két pályázó közül ki a nyertes. A pénzügyi bizottság hatáskörébe utalta a végső döntést.

 

3. Javaslat a Képviselő-testület 2013.évi munkatervére.

Ez évben a testületi ülések csütörtöki napokon lesznek, a következő ülés időpontja 2013.február 14.

M.Szabó a munkatervbe javasolta felvenni az előző testület gyakorlatát, hogy az év elején készítsék el a közmunkaprogramját, a vagyonleltárát és a ciklus program értékelését. Angyal Eleonóra a kommunikáció hiányosságát vetette fel.  Dr. Tóth válaszában az újságkiadás drágaságára hivatkozott. Ez csak akkor igaz, ha egy kiadványt kétszer nyomtatnak ki, mint a legutóbbi Önkormányzati Hírek esetében.  Amiben a karácsonyi és újévi jó kívánságok helyett csak idejét múlt programokról és a lakosokat becsmérlő írásokat olvashattunk. Angyal László a kultúrház használatba vételét, illetve az ahhoz vezető ” feljáró„ befejezését említette meg.

 

4. Hulladékkezelési rendelet hatályon kívül helyezése.

Egyhangúan elfogadva.

 

5. Javaslat a szociális célú tüzifajuttatásról szóló rendelet megalkotására.

Állami támogatással a rászorultak részére lehet tűzifát adni a téli fűtési szezonban. A fát az Ipoly Erdő erdészet biztosítja. A lakóknak egy nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni a támogatás igénylésére. A szociális bizottság dönti el, hogy ki kap tűzifát. (Klári néni megmondta, hogy ki ne kapjon).

 

6. Egyebek

- A hivatal udvarán hóval belepve áll a terepjáróért elcserélt, vásárolt traktor. A traktor műszakilag nem megfelelő (problémás az első futóműve és az üzemanyag tartálya), nem lehet műszaki vizsgára felkészíteni. A vásárlók (dr. Tóth, Angyal László, Szentiványi) annak idején egy ”halom szemetet” vásároltak Somoskőújfalu részére. Most újabb traktor vásárlásán gondolkodnak. A hóeltakarítást pedig két vállalkozó végzi, valószínű nem a lakók két szép szeméért.

- Angyal László szerint sokan nem takarították el a havat a házuk előtt (állomás, Somosi út). Javasolta, mérjék fel, ki nem takarította el háza előtt a havat, a renitenseket fel kell szólítani, és ha ennek sincs eredménye, akkor büntetést helyezett kilátásba. Kérdésem: Ki lesz ennek a feladatnak a végrehajtója és mikor?

Javasolta még Somoskőújfalu több területén a fák kivágását (kultúrház, óvoda környéke, Tsz-kert, vízfolyások).

Jelezte továbbá, hogy vevő jelentkezett nála a Barackos 2,2ha-os területére.

Szó volt még, hogy az Ifjúság úti zöld területet sokan parkolónak használják.

 

Somoskőújfalu, 2013. január 25.

 

Magyar István